Ambasadori, Gimnazija Novi Pazar Novi Pazar

Naša ideja je da sredstva koja bismo osvojili na ovom takmičenju iskoristimo za nabavku dva laptop računara i projektora . Oni bi neprestano dostupni svim učenicima, što bi značajno uticalo na poboljšanje kvaliteta nastave u našoj školi, jer bi svi učenici imali pristup internetu i mogli bi da dođu do dodatnih informacija koje su vezane za nastavne teme koje trenutno obrađuju i time prošire svoja znanja.

Lapotop računari i projektor bi takođe pomogli učenicima da poboljšaju svoje veštine prezentacije i da se aktivno uključe u nastavu.

Naš projekat bi takođe doprineo tome da učenici koji su slabijeg materijalnog stanja, i kod kuće nemaju računare ili pristup internetu, i van časova informatike mogu da koriste računare, što bi uticalo i na njihovu veštinu korišćenja računara, koja je svakako neophodna u 21. veku, kao i pristup moru informacija na internetu za koje su do tada bili uskraćeni.

Takođe ukoliko bismo dobili sredstva, mi bismo želeli da sva znanja koja o Evropskoj uniji koja bi stekli učešćem u kvizu znanja, prenesemo svim učenicima naše škole i tako pružimo doprinos proširenju znanja naše zajednice o evropskim integracijama i EU u celini.

277

'Ambasadori'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'Ambasadori'

Glasali ste preko

Hvala!