Eagles team, Gimnazija “Skenderbeu" Preševo

Ideje za unapređenje nastave u školama: 1. Digitalizacija: Mana naše škole je nedostatak digitalizacije – jedan od glavnih standarda u Evropi. Nedostatak projektora, laptopa, zvučnika itd. je jedan od faktora koji je uticao da nastava bude sa nadostacima. Čas bi bio atraktivniji kada bi profesori održali čas uz pomoć programa kao što su Microsoft Power Point, Office Word itd.

2. Praktičan rad: Teoriski rad je suvoparan bez praktičnog rada. U prirodnim naukama, kao što su hemija, fizika, biologija, praktična strana je važna za pružanje boljih rezultata, npr. posmatranje hemijskih reakcija, funkcionisanje električne energije, izgled ćelija itd. Digitalizacija utiče i na praktični rad, na primer: seminarski radovi, projekti, istraživanja sa interneta u toku školskog časa , što bi dalo više efekata temi koja se obrađuje. Strani jezici će biti bolje razumljivi ako se koriste zvučnici za slušanje nastavnog teksta na stranom jeziku koji treba prevesti.

3. Komunikacija učenik-profesor: Nastavni čas će biti atraktivniji kada se učenik više uključi u izradi nastavne tema od profesora, istovremeno komunikacija će pomoći u razvijanju kritičkig razmišlenja učenika. Aktiviranje učenika u toku časa, od strane profesora, će uticati na motivaciju učenika i razumevanja teme.

Digitalizacija bi takođe pomogla u komunikaciji – tako što se neće uzimati beleške, već će se nastavne teme pratiti putem projektora, što će učenicima dati više vremena za debatu, postavljanje pitanja i raspravu u vezi teme koja se obrađuje. Suština naše ideje jeste primena novih načina rada u nastavi u skladu sa evropskim standardima.

467

'Eagles team'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'Eagles team'

Glasali ste preko

Hvala!