Inovativke, Gimnazija Raška Raška

Živimo u vremenu koje je veoma dinamično, u kome se stalno nešto menja i koje zahteva konstantna prilagođavanja. Što važi danas ne mora da važi sutra, znanje koje danas imamo sutra već može biti nedovoljno. Naći svoje mesto u ovakvim okolnostima nije nimalo lak zadatak. Mlade osobe, budući studenti i budući zaposleni ljudi pred sobom imaju niz zahteva i pritisaka sa svih strana u vezi izbora, fakulteta ili zanimanja. Pitanja kao što su: Šta je najbolje za mene? Gde mogu sa tim da radim? Da li da studiram ili da tražim posao? Koji fakultet da upišem? kao i mnoga druga, prisutna su kod većine mladih ljudi, ali nisu bez rešenja.

Potreba za profesionalnom orijentacijom izdvojila se kao dominatna još pri istraživanju za Lokalni akcioni plan mladih 2017/2020. Od 870 anketiranih učenika na pitanje Da li smatrate da vam je potrebna pomoć pri orijentaciji ka budućem zanimanju? skoro 100% je odgovorilo pozitivno. Radionicom je planirano obuhvatanje prvenstveno zaintereseovanih učenika treće i četvrte godine srednjih škola sa teritorije opštine Raška. Veliki broj mladih koji se pravilnim instrukcijama usmerava ka zanimanju za koja imaju potencijal. To su saznanja koja su od izuzetnog značaja za dalji rast i razvoj mladih ljudi.

Srednjoj školi Gimnaziji Raška je preko potrebna stručna osoba koja ce se baviti PO i mladi nase škole žele da učestvuju u planiranju svoje buduće karijere, kroz interaktivni rad, testove, savetovanje itd. Profesionalna orijentacija se služi intervjuom, razlilčitim testovima i ostalim tehnikama. Mladi Raške imaju veliku potrebu za realizacijom ove ideje.

48

'Inovativke'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'Inovativke'

Glasali ste preko

Hvala!