Leskovački hemičari, HTŠ "Božidar Đorđević Kukar" Leskovac

Ideja je edukacija školskih parlamentaraca u oblasti vršnjačke medijacije i opremanje kluba medijatora i vršnjačkih edukatora u školi. Želimo da se bavimo edukacijom mladih i stvaranjem uslova za njihovo okupljanje i realizaciju aktivnosti vezanih za proces medijacije.

Mladi u našoj zajednici svakodnevno se suočavaju sa problemima koje im donosi loša i nevešta komunikacija, agresija u ophođenju sa drugim ljudima i brojne konfliktne situacije za koje nemaju rešenje. Planiramo da mladi steknu veštinu pravilne komunikacije i pronađu praktična i korisna rešenja za konflikte na koje nailaze u svom svakodnevnom životu na različitim relacijama: sa vršnjacima, nastavnicima, roditeljima… Smatramo da je za nas jako važno da posedujemo znanja i veštine uspešne komunikacije i medijacije kako bismo doprineli boljoj komunikaciji i rešavanju konfliktnih situacija na relaciji učenik-učenik, učenik-nastavnik i učenik-roditelji.

Školska sredina predstavlja mesto gde se često javljaju konflikti oko važnih životnih pitanja. Tu provodimo najveći deo dana, ostvarujemo kontake i najviše učimo. Da bi se u školi bavili prevencijom konflikta i nasilja neophodno je da se radi na stvaranju pozitivne i prihvatajuće atmosfere, kao i stvaranju bezbednog okruženja. Neophodno je razvijati veštine komunikacije i primenjivati savremene programe prevencije konflikata.

U školi postoji prostor koji je neiskorišćen, a koji bi se adaptacijom mogao pretvoriti u Klub medijatora i vršnjačkih edukatora.

236

'Leskovački hemičari'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'Leskovački hemičari'

Glasali ste preko

Hvala!