SVI ZA SOFIJU, Ekonomsko-trgovinska škola Prijepolje

Ovim putem, u ime Učeničkog parlamenta, želimo da vam predstavimo ideju za rešavanje velikog problema u našoj školi. Ove školske godine našu školu pohađa učenica Sofija koja boluje od cerebralne paralize, što joj onemogućava kretanje iz kabineta u kabinet. Zbog toga se nastava za nju i njene drugare odvija u jednom istom kabinetu u prizemlju, što ih ograničava na korišćenje računarskih učionica koje se nalaze na 1. i 2. spratu.

Naša škola ne poseduje dovoljno prostora za proširenje prostorija u prizemlju za obavljanje nastave niti može da finansira izgradnju platforme, mini lifta ili lifta kojim bi olakšali kretanje naše učenice i njenih drugara.

Sofija je odličan đak i ima veliku želju za novim znanjima i veštinama. Rešavanjem ovog problema bi uspeli da joj olakšamo u daljem školovanju. Smatramo da se naša ideja može posmatrati dugoročno, jer bi pomogla ne samo ovoj učenici već i budućim generacijama sa istim ili sličnim problemom. Bilo bi nam drago ukoliko biste razumeli težinu našeg problema i pomogli nam u rešavanju istog i na taj način doprineli širenju znanja dece sa posebnim potrebama i njihove svesti o tome da su isti kao i svi ostali.

Sredstva koja su nam neizmerno neophodna su 100000 dinara.

745

'SVI ZA SOFIJU'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'SVI ZA SOFIJU'

Glasali ste preko

Hvala!