Vitezovi zdravlja, Stručna škola "Sveti Sava" Bujanovac

Ideja projekta je poboljšanje kvaliteta života učenika, kroz promenu navika u ishrani.

Projekat bismo realizovali u tri faze:

1. Edukacija učenika kroz radionice i stručna predavanja o zdravoj ishrani (radionice u školama na teritoriji opštine, na srpskom ili albanskom jeziku).

2. Obezbeđivanje zdravih obroka koji bi bili dostupni učenicima. Učenici obrazovnog profila kuvar-konobar-poslastičar pripremaju na časovima praktične nastave “”zdrave obroke”” i nude ih ostalim učenicima koji ih kupuju umesto lisnatog testa, gaziranih pića i hamburgera.

3. Omogućavanje učenicima koji se obrazuju u području rada ekonomija, da na realnom – živom primeru sprovode postupke ekonomskih analiza o održivosti sistema ishrane učenika na dugi rok u školi.

Ciljevi i benefiti:

1. Bolja saradnja između učenika različitih obrazovnih profila

2. Razvijanje saradnje između učenika različitih nacinalnosti (srpske, albanske i romske)

3. Razvijanje svesti i usvajanje navika o pravilnom načinu života (šta je zdrava hrana, kako je prepozanti i kako doći do nje, sa osvrtom na ekonomski momenat – zdrava hrana nije skupa)

4. Omogućavanje učenicima primene znanja u praksi

5. Veće angažovanje socijalnih partnera i njihovih kapaciteta (prostora, sredtsva za rad, znanja i iskustva) u život učenika kroz pripremu zdravih obroka i distrubuciju

6. Omogućavanje radnicima škole dostupnosti zdravih obroka

7. Postizanje većeg zadovoljstva roditelja u pogledu ishrane i životnih navika dece

8. Prevenicja različitih oboljenja (dijabetes, depresija usled gojaznosti i sl.) 9. Mogućnost upoznavanja vršnjaka iz različitih gradova, razvijanje prijateljstva i buduće saradnje

10. Usvajnaje znanja o Evroskoj uniji, načinim njenog funkcionistanja i prednostima koje život u njoj ima kroz posebne radionice

745

'Vitezovi zdravlja'

Glasanje je završeno. Provera glasova je u toku.

'Vitezovi zdravlja'

Glasali ste preko

Hvala!